บริการที่แตกต่างกันระหว่างผู้รับเหมากับ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

Recylex Germany  » Lifestyle »  บริการที่แตกต่างกันระหว่างผู้รับเหมากับ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
0 Comments
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละแห่งมีราคาที่ผ่านข้อตกลงของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่ก็มีผู้ให้บริการที่อยู่ในรูปแบบของผู้รับเหมาจะต่างจากบริการของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บทความนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการก่อสร้างทั้งสองรูปแบบ 

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง กับผู้รับเหมา มีรูปแบบการบริการที่ต่างกันอย่างไร 

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะมีบริการที่แตกต่างจากผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเภทงาน ราคาค่าจ้าง ความใส่ใจในหน้าที่การงาน การประสานงานและการติดต่อทีมงาน ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบว่าจะใช้บริการกับผู้รับเหมาหรือบริษัทเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า อาจกล่าวได้ว่าความแตกต่างในการบริการรับสร้างบ้านระหว่างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กับผู้รับเหมามีดังนี้ 

  • ประสานงานหรือติดต่องาน 

– ผู้รับเหมา : พูดคุยและติดต่ออย่างเป็นกันเอง ส่วนใหญ่ใช้เบอร์มือถือติดต่อที่ทำงาน ไม่มีเอกสารหลักฐาน 

– บริษัท : เชื่อถือได้เนื่องจากมีที่ตั้งสำนักงาน ตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากระบบ 

  • สไตล์การทำงาน 

– ผู้รับเหมา : มีขั้นตอนการทำงานไม่มากนัก นอกจากนี้ยังไม่ซับซ้อน แต่จะไม่มีความชัดเจนในเรื่องของระบบการทำงาน คนหนึ่งอาจปฏิบัติหน้าที่ได้หลายอย่าง เพราะทีมงานมีจำกัด ประสานงานง่าย 

– บริษัท : งานจะเป็นระบบที่แต่ละคนมีความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ทีมงานทำงานอย่างมืออาชีพ มีหลักฐานเป็นเอกสาร สามารถเช็คการทำงานได้เมื่อมีปัญหา 

  • ทีมงานบริการก่อสร้าง 

– ผู้รับเหมา : เป็นกันเองเพราะไม่ค่อยมีทีมทำให้ง่ายต่อการเจรจา แต่ถ้ามีปัญหาหรือล่าช้าจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งทีม 

– บริษัท : มีหลายทีม จึงมีการแบ่งหน้าที่การงานที่ชัดเจน ทีมงานมีคุณภาพเพราะผ่านการคัดสรรมาอย่างดี เนื่องจากทีมงานมีความหลากหลาย จึงทำให้สามารถปรับเปลี่ยนทีมให้เหมาะสมกับหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ 

  • ราคา 

– ผู้รับเหมา : จะมีราคาถูก เนื่องจากทีมงานในสายงานไม่ครบจึงจำเป็นต้องจ้างผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญในสายงานที่ต้องการ 

– บริษัท : แพงเพราะผู้รับเหมาทุกคนมีความเป็นมืออาชีพสูงและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในทุกสายงาน 

  • ใส่ใจในการทำงาน 

– ผู้รับเหมา : ทำงานแลกเปลี่ยนค่าจ้าง ดังนั้นงานจึงต้องเสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดค่าแรงของช่างและรับงานอื่นเพิ่มได้อีก ทำให้มีราคาไม่แพง ผู้อาศัยต้องตรวจสอบการทำงานด้วยตัวเองอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง 

– บริษัท : มีการตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบทุกครั้งเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ เพราะบริษัทรับประกันงานให้กับลูกค้าทุกงาน 

จะเห็นได้จากบทความว่า บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีผู้ให้บริการหลายประเภท รวมถึงการบริการในแบบของผู้รับเหมา แต่ละประเภทก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้บริการ ให้เหมาะสมกับงบประมาณและสไตล์บ้านที่ต้องการ