การไม่ใช้โฟมและถุงพลาสติกจะดีอย่างมาก

0 Comments
Plastic Garbage

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการรักษ์โลกนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างมากเพราะในตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่หันกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันอย่างมากมายเลยจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสูดอากาศอย่างที่สุดนั้นเอง                 สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจไปแล้วกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะช่วยรักษ์โลกก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างน้อยการที่เราใช้อุปกรณ์รักษ์โลกก็ไม่ทำให้โลกร้อนเหมือนโฟมและถุงพลาสติก ดังนั้นถ้าหากเราใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ตามธรรมชาติแล้วนั้นจะยิ่งดีต่อเราเองอย่างยิ่งเลย                 เพราะการที่เราไม่ใช้ถุงพลาสติกและโฟมนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าหากเรายังใช้อยู่แน่นอนว่าจะเป็นตัวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งเลย ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยสิ่งแวดล้อมที่ดีก็นำพาให้อะไรๆนั้นยิ่งดีมากขึ้น                 การที่เราได้ช่วยลดโลกร้อนแล้วนั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุดเพราะว่ายิ่งเราได้ใส่ใจกับเรื่องของโลกแล้วเราก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักที่จะรักในสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะดีอย่างมากเพราะธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมต้องมาควบคู่กัน                 ในตอนนี้หากไม่ใช้โฟมและถุงพลาสติกนั้น เราสามารถที่จะใช้ภาชนะใส่อาหารหรือเป็นซิลิโคนที่ใช้ใส่อาหารหรือจะเป็นภาชนะที่ห่อด้วยใบตอง อันนี้ก็จะสามารถที่จะย่อยสลายได้และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยนั้นเอง ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้ยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย                 และนอกจากนี้การที่เรายิ่งอนุรักษ์ในธรรมชาติก็ช่วยให้โลกไม่ร้อนแถมก็มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วย อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ง่ายๆเพื่อให้เรานั้นได้ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราก็เป็นคนที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างที่สุดด้วย ถ้าหากหลายๆคนนั้นได้ช่วยกันรับรองว่าทุกๆอย่างจะยิ่งดีกับตัวเราเองอยู่เสมอและอย่างน้อยคนก็จะเริ่มชินที่จะไม่ใช้โฟมและพลาสติกจะได้ไม่ทำร้ายธรรมชาตินั้นเอง เรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากและถ้าหากเราไม่มองข้ามแล้วก็จะเกิดเรื่องราวที่ดีๆขึ้นกับเราเองอยู่เสมอดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าเดิมด้วยจะดีอย่างยิ่ง