สิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยลดมลพิษได้

0 Comments
Good Environment

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามไปเลยเราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากๆเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะยิ่งช่วยทำให้เราได้มีความสุขและได้มีอากาศที่หายใจได้สะดวกและสดใสอย่างที่สุดด้วย                 เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นต้องบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้หลายๆคนนั้นได้เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทำให้อากาศดีและมลพิษที่เสียๆนั้นก็จะยิ่งหายไปได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจมากๆจะดีต่อเราเองอย่างยิ่ง                 ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะมีหลายๆอย่างให้เรานั้นได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ที่เราชื่นชอบหรือว่าปลูกแล้วให้ผลผลิตก็คือออกดอกออกผลให้น่าชื่นชม อันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกปลูกได้แต่อย่างน้อยก็ควรที่จะเลือกปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็จะยิ่งดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะยิ่งช่วยทำให้เราได้ลดมลพิษได้อย่างมากมายเลย                 เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและคำนึงถึงให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะช่วยทำให้โลกมีความงดงามและไม่ร้อนด้วย ในตอนนี้โลกของเรามีอากาศที่ร้อนจัดอย่างมากและที่สำคัญฤดูกาลก็มีความแปรปรวนไปหมดเพราะแบบนี้สภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศนั้นจึงไม่ค่อยจะดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีๆหาได้อยากในปัจจุบัน                 หากเราสามารถที่จะมีเวลาในการปลูกต้นไม้ได้เยอะๆหรือมีพื้นที่บริเวณที่จะปลูกต้นไม่ได้เยอะๆแล้วนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่สุดเพราะอย่างน้อยก็จะช่วยทำให้ธรรมชาติก็มีความสดใสสวยงามอย่างที่สุดด้วยเพราะลมที่เย็นจากต้นไม้ใบหญ้าจะช่วยดับมลพิษได้เพราะต้นไม่จะดูดมลพิษที่เสียออกไปและปล่อยก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ออกมาจึงจะช่วยทำให้หลายๆคนนั้นหายใจสะดวกและมีความร่มรื่นอย่างมากนั้นเอง ในเรื่องของต้นไม้นั้นก็จะมีต้นไม้มากมายที่ให้เราได้เลือกปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ที่ช่วยให้เราได้เพลิดเพลินใจในการปลูก ทุกอย่างนั้นก็จะยิ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากดังนั้นเราเองก็ควรที่จะต้องเลือกปลูกให้ตรงกับพื้นที่ที่ต้นไม้ของเราสามารถที่จะเติบโตได้                 ถ้าหากเราเลือกต้นไม้ที่ใหญ่โตมากแต่ปลูกในกระถางที่เล็กก็อาจจะทำให้ต้นไม้เสียหายได้ ดังนั้นเราจึงควรที่จะเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้มากๆด้วยจะยิ่งดีกับเราเองอย่างที่สุดเพราะเราก็จะได้รับอากาศที่ดีและก็จะยิ่งภูมิใจด้วยว่าเราได้มีส่วนที่อนุรักษ์ธรรมชาตินั้นเอง