ข้อดีของเครื่องปั่นไฟ

0 Comments
เครื่องปั่นไฟ

โดยทั่วไปแล้วถ้าตามบ้านเรือนต่างๆ ก็มักจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือใช้เครื่องปั่นไฟกันมากนัก แต่ถ้าเป็นองค์ใหญ่ๆ อย่างโรงเรียน อุทยานแห่งชาติ หรือท้องที่ห่างไกล จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยเครื่องปั่นไฟนี้คือ อุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะบังคับกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านวงจรภายนอก แหล่งที่มาของพลังงานกลอาจจะเป็นลูกสูบหรือเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ หรือแรงน้ำตกผ่านกังหันน้ำหรือล้อน้ำ หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือกังหันลม หรือข้อเหวี่ยงมือ หรืออากาศอัด หรือแหล่งพลังงานกลอื่นๆ โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายเข้าโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ วันนี้มาดูถึงข้อดีของเจ้าเครื่องปั่นไฟนี้กันเลยดีกว่า เผื่อใครที่ยังไม่รู้จักจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเลย สามารถใช้ได้ทุกที่ เครื่องปั่นไฟส่วนมากจะเป็นเครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนที่ จะสามารพเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆ จึงเหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องมีการย้ายจุดการทำงานอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงงานบริการ งานระจายสัญญาณดาวเทียมโทรคมนาคม งานกิจกรรมกลางแจ้งและงานดนตรีต่างๆ  จ่ายกระแสไฟอย่างสม่ำเสมอ  คุณสามารถเลือกจำนวนเครื่องปั่นไฟให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับกระแสไฟที่ต้องการใช้งานในงานต่งๆ หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องของการจ่ายกระแสไฟฉุกเฉิน คุณสามารถใช้เครื่องปั่นไฟอีกตัวหนึ่งสำรองได้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอไม่ติดขัด ติดตั้งให้ทำงานได้ง่าย การเริ่มต้นหรือหยุดการทำงานของเครื่องปั่นไฟ จะสามารถทำได้ง่ายมากๆ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ชนิดอื่นๆ โดยเริ่มการใช้งานเพียง 10 ถึง 40 วววินาที ทั้งยังสามารถติดตั้งระบบอัตโนมัติได้อีกด้วย ในการติดตั้งจะมีทั้แบบใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน จ่ายเป็นกระแสหลัก และติดตั้งบนล้อลากได้อีกด้วย  ประหยัดและควบคุมความร้อนได้อย่างเหมาะสม ความร้อนสะสมที่เกิดจากการทำงานของเครื่องปั่นไฟมีสัดส่วนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับชนิดของมอเตอร์อื่นๆ ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันได้มาก เชื้อเพลิงที่ใช้ก็สามารถหาได้ง่ายๆ อย่าง น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน เป็นต้น […]